เริ่มแล้ว กัมพูชาฉีดวัคซีนโดส 3 ให้บุคลากรด่านหน้า-ข้าราชการ-กองกำลังตามแนวชายแดน