ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนหลัก เริ่ม 18 ส.ค. พร้อมเผย 5 เงื่อนไขแต่เลือกชนิดไม่ได้