หัวใส พ่อค้ามาเลย์ปิ๊งไอเดีย “กงเต็กวัคซีน” ไหว้สารทจีน มีให้เลือกถึง 3 ยี่ห้อ