ใจบุญสุดๆ! คนไทยในต่างประเทศ บริจาค 20 ล้าน ซื้อวัคซีนให้ชาวปากช่องฉีดฟรี