โควิดในไทย “24 สิงหาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 17,165 ราย