กทม. ประกาศ คลายล็อกกิจการ-กิจกรรม นั่งทานในร้านได้แล้ว เริ่ม 1 ก.ย. นี้