โควิดในไทย “31 สิงหาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 14,666 ราย