โควิดในไทย “1 กันยายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 14,802 ราย