โควิดในไทย “2 กันยายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 14,956 ราย