โควิดในไทย “8 กันยายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 14,176 ราย