โควิดในไทย “11 กันยายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 15,191 ราย