กรมควบคุมโรค สั่งฉีดวัคซีนโควิด “สูตรไขว้” ทั้งประเทศ