โควิดในไทย “14 กันยายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 11,786 ราย