โควิดในไทย “15 กันยายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 13,798 ราย