ฝรั่งเศสมอบสัญชาติให้ “ด่านหน้า” ตอบแทนที่ช่วยพาประเทศพ้นวิกฤตโควิด-19