รู้แล้วเปลี่ยนด่วน! สาเหตุที่ทำให้ “ขี้หลงขี้ลืม” พร้อมวิธีแก้