โควิดในไทย “22 กันยายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 11,252 ราย