ฟิตร่างกายให้แข็งแรง ท่าออกกำลังง่ายๆ ป้องกัน “หลอดเลือดดำอุดตัน”