ไฟเซอร์-ไบออนเทค เผยวัคซีนโควิดปลอดภัย-ได้ผลดีในเด็กอายุ 5-11 ปี ใช้ 1/3 โดสปกติ