โควิดในไทย “25 กันยายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 11,975 ราย