โควิดในไทย “27 กันยายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 10,288 ราย