“ดอน” คอนเฟิร์ม! ยุโรปเตรียมขาย-บริจาควัคซีนโควิดให้ไทยอีกอย่างน้อย 20 ล้านโดส