โควิดในไทย “3 ตุลาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 10,828 ราย