โควิดในไทย “4 ตุลาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 9,930 ราย