โควิดในไทย “6 ตุลาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 9,866 ราย