เจ้าหน้าที่ รพ.เชียงคำ วูบกลางอากาศคาจุดฉีดวัคซีน ต้องหามเข้าห้องฉุกเฉินด่วน