โควิดในไทย “7 ตุลาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 11,200 ราย