ศธ.ยังไม่พบผลข้างเคียงฉีดวัคซีนเด็ก มั่นใจได้เปิดเรียนตามแผน