วิธีบริหารคลาย “นิ้วล็อค” ด้วยตนเอง อาการที่ทุกคนไม่อยากเจอ