จับตา ศบค. ขยับเวลาเคอร์ฟิว-ไฟเขียวสูตรวัคซีนไขว้ AZ/PZ-เคาะรายชื่อประเทศเสี่ยงต่ำ