โควิดในไทย “14 ตุลาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 11,276 ราย