โควิดในไทย “16 ตุลาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 10,648 ราย