รู้แล้วทำเลย! “เดินขึ้น-ลงบันได” มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด