ยะลา ประกาศห้ามผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข้าธนาคาร – หน่วยงานรัฐ