โควิดในไทย “21 ตุลาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 9,727 ราย