โควิดในไทย “27 ตุลาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 8,452 ราย