จะมาแล้ว! “โมเดอร์นา” ถึงไทย 1 พ.ย. แน่นอน ล็อตแรก 560,200 โดส