เผยสาเหตุ “ตากระตุก” เกิดจากอะไร พร้อมวิธีแก้และป้องกัน