ครูยื่นลาออก หลังสั่งฉีดก่อนเปิดเทอม 1 พ.ย. กลัวผลข้างเคียงเหตุมีปัญหาสุขภาพ