โควิดในไทย “31 ตุลาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 8,859 ราย