โควิดในไทย “1 พฤศจิกายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 8,165 ราย