โควิดในไทย “8 พฤศจิกายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 7,592 ราย