ดวงดีจัด สาวออสซี่ได้เงิน 24 ล้านบาท จากรัฐบาล แค่ไปฉีดวัคซีนโควิดครบโดส