โควิดในไทย “12 พฤศจิกายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 7,305 ราย