โควิดในไทย “15 พฤศจิกายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 6,343 ราย