เชียงใหม่วุ่น! ยอดโควิดพุ่งไม่หยุด สั่งเพิ่มเตียงไอซียู-ขอบุคลากรการแพทย์จังหวัดอื่นมาช่วย