โควิดในไทย “17 พฤศจิกายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 6,524 ราย