ไขข้อของใจ “หักข้อนิ้ว” บ่อยๆ ส่งผลเสียต่อร่างกายหรือไม่?