โควิดในไทย “23 พฤศจิกายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 5,126 ราย