โควิดในไทย “24 พฤศจิกายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 5,857 ราย